Met de InpectorApp3 van PlanManager maak je eenvoudig een nieuw dossier aan met een handmatige calculatie inclusief te bewerken foto’s.

Wat zijn mogelijkheden van de  Inspector 3 APP?

  1. Nieuw dossier aanmaken: Niet noodzakelijk van te voren een dossier aan te maken in PlanManager zelf.
  2. NAW gegevens:Klantnaam, bestuurder, verzekeraar vanuit database toe te voegen.
  3. Foto’s toevoegen: Op de foto kunnen krassen of parkeerdeuken gemarkeerd worden. Bewerkte foto’s ook beschikbaar in de werkplaats voor de tijdregistratie.
  4. Handmatige calculatie toevoegen: Via een grafische tekening kan men delen van de auto selecteren, waarna men aangeeft wat er gedemonteerd, hersteld gespoten moet worden of welke onderdelen vervangen moeten worden.
  5. Vrije deel toevoegen: Men kan eenvoudig een vrij deel toevoegen.
  6. Het systeem kan voorzien worden van standaard prijzen voor bijvoorbeeld restylen, uitdeuken zonder spuiten of spuiten enz… gekoppeld aan een klantcategorie met variabele tarieven.
  7. Exporteren van het dossier. Eén druk op de knop en je exporteert het dossier naar PlanManager, waarna de calculatie gereed is voor maken van een werkplaatsopdracht, factuur of onderdelen bestellen. 
  8. Opdrachtbevestiging: Met de Inspector3APP laat u eenvoudig de klant een Akte van Sessie of Opdrachtbevestiging tekenen, waarna deze per email verstuurd wordt. Klant ziet welk document hij/zij tekent.
  9. Vanzelfsprekend te gebruiken op telefoon of tablet. Niet locatie afhankelijk. Gaat u naar een opdrachtgever voor het opnemen van een schade dan kunt u ongelimiteerd nieuwe dossiers aanmaken.